O toneroch

O Tonerových a atramentových kazetách

Tlačové kazety ktoré  nájdete na  eshope www.toneryacartridge.sk, ktoré dodáva svojim zákazníkom naša spoločnosť sú vyrábané najnovšími technológiami firmou ktorá má nato patričné licenčné oprávnenie od značkových výrobcov orginálnych tonerových kaziet a tieto tonery sú  na Slovensku nazývaná aj ako 100% kompatibily. Avšak pre úplnú spokojnosť zákazníkov zaraďuje do predaja aj orginálne tonerové či atramentové kazety.

ČO JE TO KOMPATIBILNÝ TONER ?

Kompatibilný Toner  znamená, že každá súčiastka kazety, čiže optický valec, magnetický valec, stierky, čipy, piny a ostatné sú nové súčiastky neboli nikdy použité a sú nanovo vyskladané, otestované a zapečatené. Samotné pôvodné  puzdro,  musí byť pred spätnou montážou očistené v ultrazvukových práčkach.Tieto tonerové a atramentové kazety sú vyrábané certifikovanými firmami pod prísnym dohľadom autorizovaných technonogických pracovísk v súčinosťou s Orgánmi Technickej Kontroly. Všetci výrobcovia sú držitelmi ISO 9001, ISO 14001.

Na tieto tonery poskytujú výrobcovia záruku až 36 mesiacov.

 

Pokrytie strán je u tonerových kaziet s presne rovnakým obsahom ako u OEM rovnaké a u atramentových kaziet dokonca vyššie.  Pre najnáročnejších zákazníkov vieme vďaka najnovším technológiám našich partnerov zabezpečiť napríklad aj také špeciality ako sú kazety obohatené o hopper - veľkokapacitný prídavný zásobník.


renovovane tonery kompatibilne tonery

Prečo kompatibilné náplne do tlačiarní ?

Jedným z dôvodov je ekológia. Prvoradá je však cena, ktorá sa pohybuje okolo 60% z ceny orginálnej  laserovej či atramentovej kazety. Tu si mnohí dávajú otázku, ako je to potom s kvalitou. Zaručujeme, že kvalita a počet výtlačkov u kompatibilnej kazety je taká istá ako pri tlači u kazety orginálnej. A preto si dovoľuje dávať na svoje produkty záruku až 36 mesiacov čo nerobia pre svojich zákazníkov ani výrobcovia orginálnych tlačových kaziet.Týmto gestom  sa snažíme presvedčiť svojich zákazníkov o veľmi vysokej kvalite našich predávaných produktov.

 

Laserové tlačiarne
Ako je to vlastne z kazetami do laserových tlačiarní ? Základom každej z nich je optický (OPC) valec, ktorý po osvetlení laserom, alebo v niektorých prípadoch LED diódami, zachytáva farbivo - toner od magnetického valca na seba a ten sa potom otlačí na papier. Zvyšky toneru sa zotrú stierkou a proces sa znovu opakuje pri každej ďalšej obrátke. Z toho vyplýva, že ak chceme mať kvalitnú tlač, musia byť nasledujúce časti v bezchybnom stave :

  • optický (OPC) valec

  • stierka OPC valca

  • magnetický valec

tonery do laserovej tlaciarne

 

Dôležité sú aj tesnenia okolo valca, ktoré zabraňujú jeho vysypávaniu. Všetky tieto diely sa testujú , po výrobe kazety sa vykonáva skúšobná tlač, ktorá odhalí, či je kazeta správne vyhotovená. Ak nie, tak podľa našej testovacej stánky vieme, ktorá časť sa má vymeniť. Potom sa test opakuje.

Zárukou úspešnej výroby je aj kvalita tonerového prachu. Nie je možné používať jeden druh do všetkých typov kaziet. Pre každý typ kazety je určený daný toner a jeho gramáž. Chybná tlač nemusí byť len príčinou zlej kazety. Často sa stáva, že optika tlačiarne je zanesená a laserový lúč neosvetlí OPC valec tak, ako by mal. Potom je tlač slabá a vyhadzujú sa kazety, ktoré sú takmer plné.

 

Atramentové tlačiarne
Atramentové tlačiarne pracujú na princípe zahrievania malého množstva atramentu topnými telieskami vysoko nad teplotu varu. Odparený atrament vytvára expandujúcu bublinku, ktorá potom vstrekuje kvapku atramentu na papier.


cartridge do atramentovej tlaciarne

  • Nedotýkajte sa elektrických kontaktov tlačovej kazety. Prípadné čistenie vykonávajte len utierkou z veľmi jemného materiálu (flanel, hygienická vreckovka).

  • Ak je kazeta zaschnutá nečistite ju chemicky, ale ponorte kazetu do vlažnej vody tak, aby trysky boli namočené po dobu asi 10 minút. Potom kontakty utrite. Ak by to nepomohlo postup opakujte.